Търсене в сайта
 
 
26 обекта в 6 страници: [1]  >>

Търговско-промишлена палата - Враца
Основните цели на ТПП Враца са:
•  ДА подпомага, насърчава, представя и защитава икономическите интереси на своите членове
•  ДА стимулира експорта
•  ДА насърчава навлизането на българските фирми на Европейските пазари

"Регионална занаятчийска камара"-Враца
Регионална занаятчийска камара – Враца е учредена на 12.09.2004 г. на основание "Закон за занаятите" и има статут на юридическо лице. В нея членуват собствениците на занаятчийски предприятия, майсторите, калфите и чираците от Врачанска област.

Регионалната инспекция по околна среда и води - Враца
Регионалната инспекция по околна среда и води - Враца (РИОСВ) е териториално звено на Министерството на околната среда и водите - гр. София. Извършва контрол и мониторинг на компонентите на околната среда на територията на област Враца.

Резерват "Врачански карст"
Резерват "Врачански карст" е създаден през 1983 година, със Заповед №854/10.08.1983 година на Комитета за опазване на околната среда (настояще Министерство на околната среда и водите). През 1985 година Заповед №854 е изменена и допълнена със заповед №9/09.01.1985г.

Сдружение с нестопанска цел БУЛИТ
Промоция и развитие на културния обмен и икономическите контакти между Италия и България (с приоритет област Враца).
Подпомагане на инициативите за културни, икономически, политически и социални контакти.

26 обекта в 6 страници: [1]  >>
© 2005 BUSINESS Vratza. All Rights Reserved.
Техническа реализация и уебхостинг: DREAMmedia.org
  
Валутни курсове
Фиксинг 23.12.2009
  USD  1.370010
  EUR  1.955830
  CHF  1.313080
  GBP  2.186020
Времето
23.12.2009 г.
  Враца h:6° Частична облачност
24.12.2009 г.
  Враца :11° Частична облачност